Граждански форум за честни избори

Ресурси - Документи

Становище и предложения на Институт за развитие на публичната среда за изменение на Изборния кодекс

Институтът за развитие на публичната среда изготви свое становище и предложения по обединения Закон за изменение и допълнение на Изборния кодекс. Становището е изпратено до председателя на правната комисия.

Източник

Прикачени документи